Adres

Erenköy Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:272 Mormin Apt. Kat:1 D:7 Kadıköy İstanbul

Telefon

0216 478 12 52

0544 346 24 16

Email Adres

info@terap-ist.net

terap-İst

0216 478 12 52
0544 346 24 16

Selen Moray, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yüksek onur öğrencisi (GNO: 3.67/4.00) olarak mezun olduktan sonra, Arel Üniversitesi'nde tezli klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalıştığı konu, "20-40 Yaş Arası Bireylerde Depresif Belirtiler ile Ebeveyn Kabul-Red Algısı, Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" şeklindedir.

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak'tan almış olduğu Şema Terapi eğitiminin 42 saatlik temel değerlendirme (teori) aşamasını tamamlamıştır. Arel Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi kapsamında, psikanalitik terapi ve bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde 42 saatlik süpervizyon eğitimi almıştır. Şu anda uluslararası şema terapi sertifikasyon sürecini (International Society of Schema Therapy - ISST onayı) tamamlamak için Uzm. Klinik Psikolog Safiye Yinelek ile şema terapi süpervizyon programını sürdürmektedir.

Richard G. Erskine'den "İntegratif Psikoterapi'ye Giriş"; Doç. Dr. Hakan Ertufan'dan 14 saatlik “Ölüm ve Yas Psikolojisi”; Arel Üniversitesi yüksek lisans eğitimi kapsamında bir eğitim dönemi boyunca Psikolog Dr. Halis Özerk’ten “Transaksiyonel Analiz” eğitimlerini almıştır. Peabody, Metropolitan, Louisa Duss gibi projektif ve objektif çocuk testleri eğitimini tamamlamış olup, uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamladıktan sonra özel bir klinikte çalışmaya başlamış ve yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermiştir. Bu esnada farklı bir kurumda çocuk testleri ile ilgili eğitimci olarak görev almıştır. Aynı zamanda özel bir anaokulunda 3 yıl boyunca okul psikologu olarak görev almıştır. "Ölüm, Terör ve Travma, Sosyal Fobi ve Anksiyete, Borderline Kişilik Bozukluğu" konularında bilgi vermek üzere çeşitli televizyon programlarına konuk psikolog olarak katılmıştır.

İlgilendiği konular; değersiz, yetersiz, sevilemez hissetme, kimsesiz ve yalnız hissetme, sürekli boşluk ve tek başınalık hissetme, özgüven sorunları, ilişkilerde terk edilme, aldatılma, kullanılma ve reddedilme korkuları, kırılgan ve dayanıksız hissetme şeklinde olup, yetişkinlerle ağırlıklı olarak kişilik bozuklukları, kişilik yapılanmaları ve kişilerarası ilişkilerde sorun yaşama şeklindeki ilişkisel meselelerle çalışmaktadır. Eklektik bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte seanslarında ağırlıklı olarak Şema Terapi ekolü üzerinden çalışmaktadır.