Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce psikoloji bölümünden mezun oldukta sonra Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Lisans eğitimi esnasında öğrenci değişim programına katılarak Slovenyaya gitmiş ‘school of advanced social studies in nova gorica’ adlı üniversitede program kapsamında aldığı diğer derslerin yanı sıra Nöropsikoloji ve psikoterapisi ve spesifik psikolopataloji adlı dersleri bire bir eğitim modeliyle almıştır. Medyanın kadınlardaki ideal beden algısı ve yeme alışkanlıkları üzerindeki etkisini inceleyerek Lisans tezini yazan Altıkulaç bugün hala yeme bozukluklarıyla yakından ilgilenmektedir. Yüksek Lisans bitirme projesini olarak kayıp, yas ve yas süreçlerini belirleyici faktörleri açısından inceleyerek yazmıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde stajlarını yetişkin bölümünde tamamlayarak önemli deneyim kazanmış daha sonra İstanbul kalkınma ajansı ve İstanbul Üniversitesi tarafından desteklenen ‘Hayata Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat’ adlı proje kapsamında yürütülen, çocuk çağda suça bulaşmış çocuklarla ve ergenlerle yapılan, suça yönelik riskli davranışların tesbiti ve önlenmesine yönelik araştırma projesinde çalışmış, araştırma sonunda çıkarılan ‘Hayata Bir Çocuk Bir Çocuğa Hayat ve Suça Karışmanın Erken Yaşta Önlenmesi’ adlı Kitabın ‘Bebeklikte Anneyle olan Bağlanma Tarzının Yetişkinliğe Yansımaları’ adlı bölümünün yazarlığını yapmıştır. Psikoloji alanında bir çok seminer ve eğitimlere katılan Altıkulaç bugün Terap_ist/ İstanbul Terapi ve Eğitim Merkezinde psikoterapist olarak çalışmakta, eğitim ve araştırma çalışmalarına katılmakta ve aynı zamanda süpervizyon eğitimlerine devam etmektedir.