Uzman Psikolog

Selen Moray, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Arel Üniversitesi’nde tezli klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Tez konusu, “20-40 Yaş Arası Bireylerde Depresif Belirtiler ile Ebeveyn Kabul-Red Algısı, Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” şeklindedir.

Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan almış olduğu Şema Terapi eğitiminin 42 saatlik temel değerlendirme aşamasını tamamlamıştır. Arel Üniversitesi yüksek lisans eğitimi kapsamında, psikanalitik terapi ve bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde 42 saatlik süpervizyon eğitimi almıştır. Uluslararası şema terapi sertifikasyon sürecini tamamlamak için Dr. Psk. Sevinç Göral Alkan ile Şema Terapi süpervizyonunu sürdürmektedir.

Doç. Dr. Hakan Ertufan’dan 14 saatlik Ölüm ve Yas Psikolojisi Eğitimi almıştır. Peabody, Metropolitan, Louisa Duss gibi projektif ve objektif çocuk testleri eğitimini tamamlamıştır. Arel Üniversitesi tarafından düzenlenen Travma atölye çalışmasına katılmıştır. Richard G. Erskine’den “İntegratif Psikoterapi’ye Giriş” eğitimi almıştır.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajını tamamladıktan sonra Naisa Psikoloji ve Gelişim Merkezi’nde çalışmaya başlamış ve yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermiştir. Bu esnada çocuk testleri ile ilgili eğitimler vermiştir. Rumeli TV’de BizBize adlı programa “Ölüm, Terör ve Travma, Sosyal Fobi ve Anksiyete” konularında bilgi vermek üzere konuk psikolog olarak katılmıştır. Aynı zamanda özel bir anaokulunda okul psikologu olarak görev almaktadır.

İlgilendiği konular; değersiz, yetersiz, sevilemez hissetme, kimsesiz ve yalnız hissetme, sürekli boşluk ve tek başınalık hissetme, özgüven sorunları, ilişkilerde terk edilme, aldatılma, kullanılma ve reddedilme korkuları, kırılgan ve dayanıksız hissetme şeklinde olup, ağırlıklı olarak kişilik bozuklukları, kişilik yapılanmaları ve kişilerarası ilişkilerde sorun yaşama şeklindeki ilişkisel meselelerle çalışmaktadır. Şu anda, Terap-ist Terapi ve Eğitim Merkezi’nde danışanlarını görmektedir.