Dikkat ve algı testleri; dikkatin çabuk dağılması ve dikkati yoğunlaştıramama gibi durumların tespiti için kullanılan testlerdir. Bu testler birbirini tamamlayıcı olmakla birlikte ayrı ayrı başka bir teste ek olarak da kullanılabilir.

Merkezimizde dikkat işlevlerinin değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki testlerden oluşan bir test bataryası kullanılmaktadır.

 

 

 

Stroop Test
Sözel Akıcılık Testleri
Wechsler Geri Sayımlar
İşaretleme Testleri
Harf Ayıklama Testi
Alternan Diziler Testi
Saat Çizme Testi
Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi-B Formu(GİSD-B)