Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunların altında yatan nedenleri anlamaya yönelik Rorschach testi, C.A.T testi (Chidren Apperception Test), T.A.T testi (Thematic Apperception Test) ve Çizim Testleri (Bir Adam Çiz, Tılsımlı ve Kinestetik Aile Çiz, Bir Ağaç Çiz, Ev Çiz) uygulanmaktadır.

Projektif testlerle çocukların iç dünyasına ilişkin zengin bilgi edinilir ve terapötik sürecin planlanmasında önemlidir.