“Etkili Öğretmenlik Eğitim Programı” Bu programla öğretmenlerin öğrencileri ile arkadaşlık yerine iletişim kurmayı başarmaları, sınıf ortamının daha verimli hale gelebilmeleri, velileriyle olumlu ilişkiler geliştirebilmeleri ve mesleğinden keyif alabilmeleri amaçlanmıştır. 12 oturumdan oluşan katılımcı sayısı 12 ile sınırlandırılmış bir programdır.

“Tükenmişlikle Baş Etme Destek Grupları”