Rekabetin yoğun olduğu çağımızda kurumlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin, verimliliği, çalışan ve müşteri memnuniyetini ve iş barışını arttıran, üretim kalitesini yükselten, kaynakların ekonomik kullanımını sağlayan bir işlev gördüğünü düşünmekteyiz. Merkezimizde kurumsal danışmanlık hizmetleri kapsamında kurumların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim programları ve seminerler hazırlanıp sunulmaktadır.

Program içeriği uzmanlarımızın firma yetkilileriyle yüzyüze yapacağı görüşmelerle belirlenmektedir. Kurum/kuruluşların talepleri doğrultusunda hazırlanan eğitimler, küçük gruplar ve/veya geniş katılımlı seminerler şeklinde hazırlanmaktadır. Eğitimler katılımcıların aktif katılımıyla “yaparak-yaşayarak öğrenme” modeli ile gerçekleşmektedir. Her eğitimden sonra katılımcıların geri bildirimleri, eğitimcinin gözlem ve değerlendirmeleri kuruma raporlandırılmaktadır. Eğitim konularımız şu ana başlıklar altında toplanmaktadır:

1. Yöneticilik ve Liderlik Becerilerini Geliştirme Eğitimleri: Eğitimler yönetici ve yönetici adaylarının yönetim etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla iletişim becerileri, planlama, ekip çalışması, liderlik, çatışma yönetimi, problem çözme gibi konularda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

– Liderlik ve Motivasyon
– Etkin Yöneticilik
– Başarılı Bir Takım Olmak
– Çalışanlar Arası İletişimi Geliştirme Ve Verimlilik
– Kriz Yönetimi
– Karar Verme Ve Problem Çözme
– Motivasyon Ve İş Doyumunu Arttırma
– Müşteri Tatmini
– Eğitimcilerin Eğitimi

2. Kişisel Gelişim Eğitimleri: Kişisel gelişim eğitimleri ile yönetici ve tüm çalışanların, kendi kişisel kaynaklarının farkına vararak becerilerini geliştirmek, iş ve yaşam doyumunu arttırmak amaçlanmaktadır.

– İletişim Becerileri
– Etkili Konuşma Ve Dinleme
– Beden Dilinin Etkili Kullanımı
– Hizmette İletişim
– Stres Yönetimi
– Öfke Yönetimi
– Zaman Yönetimi
– Etkin Sunuş Teknikleri
– Toplantı Yönetimi