10 temel alt test kullanılarak 6 yaş 3 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların zeka düzeylerini ve bilişsel süreçlerini değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Ortalama 1,5 saat süren bir testtir. Test sonucunda bireyin toplam zeka düzeyinin yanı sıra Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşleme Hızı beceri düzeyleri belirlenmektedir. Bu beceri kümeleri kendi aralarında karşılaştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda kişinin özellikli becerileri ve zayıf alanları anlaşılabilmekte bununla birlikte doğru yönlendirmeler yapılabilmektedir.