Dikkat ve Algı Testi

Dikkat ve algı testleri konsantrasyon bozuklukları, motivasyon eksiklikleri, dikkatin çabuk dağılması ve dikkati yoğunlaştıramama gibi durumların tespiti için kullanılan testlerdir. Bazı testleri desteklemek amacıyla da dikkat ve algı testi uygulanabilir.

Dikkat Testleri

Merkezimizde dikkat işlevlerinin değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki testlerden oluşan bir test bataryası kullanılmaktadır.
Stroop Test
Sözel Akıcılık Testleri
Geri Sayımlar
İşaretleme Testleri
Harf Ayıklama Testi
Alternan Diziler Testi
Saat Çizme Testi
Bender-Gestalt Görsel Motor Testi

Çocukların görsel motor algılama düzeylerini belirlemede kullanılan bir testtir. Bender Gestalt Görsel Motor Testi 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Görsel algılama, motor koordinasyon ya da ikisinin birleştirilmesindeki bir bozukluğun anlaşılması açısından önemlidir. Bu testte düşük performans gösteren çocukların daha çok görsel motor integrasyonda probleme sahip oldukları görülmektedir.

Bender Gestalt testi, okul başarısını önceden tahmin etmede yardımcı olması ve bazı eğitimsel tedbirlerin alınmasına imkan vermesi açısından önemlidir. Çocuğun okula hazır olma durumunun değerlendirilmesinde güçlü bir araçtır.